Kategorie události: Akce APV

Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy. Diskusní okruhy Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního. Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).

Celostátní vědecká konference s mezinárodní účastí se koná na počest 150. výročí založení první české mateřské školy pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Program konference ke stažení (PDF) Registrace účastníků byla ukončena 9. 5. 2019.

Přednáška s názvem „AMOS“ shrnuje všechno, o čem jsme si v minulých letech povídali: co může pedagogům všech stupňů dát současná neurověda. Prosíme o včasnou registraci, nejpozději do 11. ledna 2020 12:00 prostřednictvím formuláře MS Forms přístupného z adresy: https://asociacepv.cz/koukolik-2021