Události v Pedagogická fakulta UK – hlavní budova

Pořadatelé konference vychází ze závěrů úspěšné akce, která proběhla 7. a 8. října 2016 v rámci oslav 70. výročí založení fakulty. Jednalo se o celostátní konferenci Současné výzvy předškolního vzdělávání. Akce se zúčastnilo přes 180 účastníků, kteří projevili zájem o pokračování odborné diskuse především v souvislosti s novelou školského zákona. Cílem připravované konference je pokračování v odborné diskuzi k problematice povinného předškolní vzdělávání a vzdělávání dvouletých … Pokračování textu Aktuální otázky předškolního vzdělávání (2017)

Celostátní vědecká konference s mezinárodní účastí se koná na počest 150. výročí založení první české mateřské školy pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Program konference ke stažení (PDF) Registrace účastníků byla ukončena 9. 5. 2019.