Kontakty

Sídlo spolku:

Myslíkova 7, Praha 1 (budova PedF UK)

Číslo účtu: 169492936/0300, při platbě členského příspěvku použijte svůj přidělený variabilní symbol.