Kontakty

Sídlo spolku:

Myslíkova 7, Praha 1 (budova PedF UK)

Číslo účtu: 2002531779/2010 (nové!), při platbě členského příspěvku použijte svůj přidělený variabilní symbol.