Správná hračka 2020

Správná hračka – XXVII. ročník
Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, z.s., Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, z.s. a Asociace předškolní výchovy, z.s., udělovat označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ vznikl v roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou
populací.

Zelené logo je nadstandardním značením. Signalizuje rodičům a pedagogickým pracovníkům, že hračka má kromě všech předepsaných vlastností estetické a výchovné kvality vhodné pro rozvoj schopností dětského uživatele.

V roce 2020 přihlásilo 8 předkladatelů celkem 27 produktů.
Porota na jednání dne 15. září 2020 udělila právo užívat označení Správná hračka poprvé všem přihlášeným předkladatelům pro 20 hraček a herních předmětů. Jen čtyři přihlášené produkty neobstály a tři nebyly kvalifikovány jako hračky a nebyly posuzovány.

Vysoká úspěšnost předkladatelů naznačuje, že dobře zvažují, co podle vyhlášených kritérií přihlásí. Přejme si, aby se to projevilo nejen v přihláškách, ale hlavně v nabídce na trhu a v chování spotřebitelů.

Vybrané hračky a další informace naleznete v souboru níže: