Ocenění publikace doc. Opravilové a doc. Uhlířové

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi potěšením se s Vámi podělit o skutečnost, která nás může obohatit.

Naše dvě členky doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., a doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., které společně dlouhodobě publikují a zaměřují se na vývoj a historii české předškolní výchovy, vydaly v roce 2017 knihu Příběhy české mateřské školy I: Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948).

Pokračování textu Ocenění publikace doc. Opravilové a doc. Uhlířové

Nové složení předsednictva výboru APV

Na dnešním zasedání výboru, vedeném s ohledem na situaci v online podobě, zvolil výbor APV předsedkyní Mgr. Hanu Splavcovou. Na uvolněné místo místopředsedy byl zvolen dr. Martin Čapek Adamec, ostatní pozice zůstaly beze změny. Aktuální složení výboru i kontrolní komise naleznete v sekci Orgány APV.