Nové složení předsednictva výboru APV

Na dnešním zasedání výboru, vedeném s ohledem na situaci v online podobě, zvolil výbor APV předsedkyní Mgr. Hanu Splavcovou. Na uvolněné místo místopředsedy byl zvolen dr. Martin Čapek Adamec, ostatní pozice zůstaly beze změny. Aktuální složení výboru i kontrolní komise naleznete v sekci Orgány APV.