Co víme o výchově ve 21. století

V pátek 26. 1. 2024 proběhlo tradiční setkání s osobností, tentokrát s prof. PhDr. et PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D.

Radek Ptáček je klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a profesor lékařské psychologie. Odborně se zabývá kromě jiného psychologií dítěte a forenzní psychologií. Věnuje se též vzdělávání lékařůsoudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře pátečního odpoledne. Slova pana profesora účastníky motivovala k přemýšlení, ohlédnutí i zamyšlení nad vlastním chováním, lze z nich čerpat inspiraci pro svůj osobní i pracovní život.

Pokračování textu Co víme o výchově ve 21. století