Členská schůze 2021

Letošní členská schůze proběhne v online prostředí ve středu 10. února. Pozvánka byla rozeslána všem členům na e-mailovou adresu. Pokud jste ji neobdrželi, zkontrolujte si složku nevyžádané pošty, případně se na nás obraťte e-mailem na adrese info@asociacepv.cz.

Smutná zpráva: opustila nás Jana Kropáčková

Vážené členky, vážení členové Asociace předškolní výchovy,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že po těžké nemoci zemřela v noci z 8. na 9. 3. 2020 předsedkyně výboru APV, PhDr. Jana Kropáčková, PhD.

Jana byla dlouholetou členkou APV, v posledních letech zastávala pozici předsedkyně výboru. Zastupovala zájmy děti, jejich rodičů, učitelů i dalších zaměstnanců mateřských škol. Při reprezentaci APV jednala korektně, diplomaticky, s pokorou a úctou k partnerům v diskusi. Pro své kolegy byla vzorem, inspirací i podporou.

Jana zůstane navždy v našich srdcích.

Jménem výboru APV,

Hana Splavcová

Nové stanovy a nový výbor APV

Dne 4. 11. 2016 proběhlo zasedání valné hromady asociace, na kterém byl zvolen nový výbor a schváleny nové stanovy. Výbor na svém zasedání zvolil novou předsedkyni PhDr. Janu Kropáčkovou, Ph.D., místopředsedkyně (doc. Opravilovou a mgr. Splavcovou) a tajemnici (mgr. Borkovou). Dosavadnímu výboru a odstupující předsedkyni doc. Opravilové děkujeme za dlouholetou práci pro APV.