Nový výbor a kontrolní komise

Náhradní členská schůze konaná 14. 12. 2021 zvolila nové členy výboru na následujících 5 let. Výbor si ze svého středu zvolil předsedkyni, dva místopředsedy a tajemnici. Aktuální složení výboru je následující:

  • Mgr. Hana Splavcová – předsedkyně
  • doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. – místopředsedkyně
  • PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. – místopředseda
  • Mgr. et Mgr. Jaroslava Hodisová – tajemnice
  • Mgr. Andrea Mouchová
  • PhDr. PaedDr. Eliška Zapletalová
  • PhDr. Bc. Karin Fodorová, Ph.D.

Vzhledem k neslučitelnosti členství ve výboru a kontrolní komisi, zvolila členská schůze dvě nové členky kontrolní komise. Její složení je tedy:

  • Mgr. Ludmila Šprachtová
  • Bc. Kristýna Sovinská
  • Mgr. Blanka Zelenková

Členská schůze 2021

Letošní členská schůze proběhne v online prostředí ve středu 10. února. Pozvánka byla rozeslána všem členům na e-mailovou adresu. Pokud jste ji neobdrželi, zkontrolujte si složku nevyžádané pošty, případně se na nás obraťte e-mailem na adrese info@asociacepv.cz.

Smutná zpráva: opustila nás Jana Kropáčková

Vážené členky, vážení členové Asociace předškolní výchovy,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že po těžké nemoci zemřela v noci z 8. na 9. 3. 2020 předsedkyně výboru APV, PhDr. Jana Kropáčková, PhD.

Jana byla dlouholetou členkou APV, v posledních letech zastávala pozici předsedkyně výboru. Zastupovala zájmy děti, jejich rodičů, učitelů i dalších zaměstnanců mateřských škol. Při reprezentaci APV jednala korektně, diplomaticky, s pokorou a úctou k partnerům v diskusi. Pro své kolegy byla vzorem, inspirací i podporou.

Jana zůstane navždy v našich srdcích.

Jménem výboru APV,

Hana Splavcová