Nová výše členského příspěvku od roku 2024

Členská schůze dne 14. 12. 2023 schválila novou výši členského příspěvku od roku 2024. Pro fyzické osoby se příspěvek zvyšuje na 300 Kč za rok, pro právnické osoby na 1 000 Kč za rok.