Pozvánka na III. mezinárodní workshop – Inovace ve vzdělávání v mateřských školách

Dne: 30.05.2023, od 14:00 hodin

Místo konání: Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu ul. Markowicka 17

Dovolujeme si Vás pozvat na inspirativní setkání s akademickými pracovníky a studenty Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi, akademickými pracovníky Ostravské univerzity, členy Raciborské regionální skupiny Polského sdružení animátorů pedagogiky C. Freineta a pracovníky Arboreta Moravské brány v Raciborzi. Srdečně zveme ředitelky a učitelky mateřských škol.

Mezinárodní outodoorový workshop vám zprostředkuje nové inspirace pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Tentokrát jsme svou pozornost zaměřili na alternativní vzdělávání a inovace ve vzdělávání v přírodě pro předškolní děti.

Z alternativních vzdělávacích programů vám chceme představit alternativní vzdělávání podle Celestina Freineta, které není v českém prostředí ukotveno tak, jako je například Waldorfská pedagogika nebo pedagogika Marie Montessori. Naproti tomu v Polsku je pedagogika Celestina Freineta propagována učiteli všech stupňů vzdělávání, kteří jsou nejčastěji sdruženi v Polské Asociaci Animátorů Pedagogiky Celestina Freineta. Freinetovské hnutí v Polsku vzniklo koncem 50. let 20. století díky doktorce Halině Semenowiczové, která se skupinou učitelek podnikla první pokusy o aplikaci freinetovských technik. V současné době existuje 14 regionálních skupin, které sdružují učitele z praxe, kteří uplatňují principy Freinetovy pedagogiky v praxi od mateřských škol až po vysoké školy.

Místo konání workshopu podpoří kontakt s přírodou. Budete mít možnost zúčastnit se terénní hry po naučných stezkách raciborského arboreta, kterou povede ředitelka arboreta, Mgr. Elibieta Skrzymowska.

Během workshopu budete mít možnost se prakticky seznámit s technikou průzkumných aktivit a problémových kartiček založených na koncepci Celestina Freineta, které představí učitelky mateřské školy Mgr. Patrycja Kalus a Mgr. Sabina Libera. Tyto techniky úspěšně využívají ve své práci s předškolními dětmi.

Profil Celestina Freineta a hlavní principy jeho pedagogiky vám představí Dr. Kornelia Solich, akademička z Vysoké školy Aplikovaných Věd v Raciborzi, která je zároveň předsedkyní raciborské regionální skupiny PSAPF. Ve své akademické práci využívá také principy freinetovské pedagogiky.

Po workshopu v přírodě nás čeká společný táborák v osadě Drengu, která je postavena hned vedle arboreta.

Budete mít možnost se do vybraných aktivit zapojit, vyzkoušet si je. V rámci celého odpoledne budete mít příležitost navázat spolupráci a přátelství, které bude zajisté inspirativní pro vaši profesi učitele mateřské školy. Vezměte si prosím pohodlnou obuv a oblečení vhodné pro aktivity v lese.

Účast na workshopu je bezplatná.

Těšíme se na naše setkání na 3. edici mezinárodního workshopu.

Váš zájem o účast sdělte na email: kornelia.solich@akademiarac.edu.pl nebo na telefon +48 500 847 550.

Z důvodu omezeného počtu účastnických míst je rozhodující pořadí přihlášek.