Nový výbor a kontrolní komise

Náhradní členská schůze konaná 14. 12. 2021 zvolila nové členy výboru na následujících 5 let. Výbor si ze svého středu zvolil předsedkyni, dva místopředsedy a tajemnici. Aktuální složení výboru je následující:

  • Mgr. Hana Splavcová – předsedkyně
  • doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. – místopředsedkyně
  • PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. – místopředseda
  • Mgr. et Mgr. Jaroslava Hodisová – tajemnice
  • Mgr. Andrea Mouchová
  • PhDr. PaedDr. Eliška Zapletalová
  • PhDr. Bc. Karin Fodorová, Ph.D.

Vzhledem k neslučitelnosti členství ve výboru a kontrolní komisi, zvolila členská schůze dvě nové členky kontrolní komise. Její složení je tedy:

  • Mgr. Ludmila Šprachtová
  • Bc. Kristýna Sovinská
  • Mgr. Blanka Zelenková