Zpráva z odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem

Dne 17. 1. 2020 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konalo tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem. Na organizaci akce se stejně jako v minulých letech podíleli: Asociace předškolní výchovy, pražská pobočka České pedagogické společnosti a katedra preprimární a primární pedagogiky UK v Praze.

Pokračování textu Zpráva z odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem

Pozvánka na konferenci OMEP

Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu a Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK pořádají konferenci „Děti‑cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“. Konference se koná 23. ledna 2020 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Podrobnosti najdete v přiloženém originálu pozvánky.

Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

Ve dnech 13. a 14. května 2019 se, u příležitosti výročí 150 let od založení první mateřské školy, uskutečnila celonárodní konference s mezinárodní účastí s názvem: Jaká byla, je a bude česká mateřská škola. Cílem konference bylo objasnit příčiny a okolnosti vzniku české mateřské školy. Hledat odborné a společenské souvislosti vývoje institucionální předškolní výchovy – a to nejen v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Společně jsme reflektovali vývoj samotné instituce mateřské školy a hledali odpovědi na otázky, kam by mělo směřovat předškolní vzdělávání, jaké jsou současné problémy a výzvy, jak se odrážejí ve vývoji předškolního vzdělávání v zahraničí, jak na ně reaguje praxe a jakou oporu potřebuje předškolní vzdělávání ze strany odborníků.

Pokračování textu Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola