Zpráva z odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem

Dne 17. 1. 2020 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konalo tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem. Na organizaci akce se stejně jako v minulých letech podíleli: Asociace předškolní výchovy, pražská pobočka České pedagogické společnosti a katedra preprimární a primární pedagogiky UK v Praze.

Pro výroční, již 20. setkání, pan doktor připravil přednášku na téma Adolescence. Měli jsme tak možnost získat nové informace o věkovém období, které je mimo naši běžnou praxi. Pro představu uvádíme několik zajímavých postřehů:

  • V období adolescence probíhá druhá nejdramatičtější přestavba mozku (první probíhá v prvním roce života).
  • Adolescenti nejsou děti, nejsou však ani dospělí.
  • Adolescenti jsou vystavováni mimořádnému vnějšímu i vnitřnímu tlaku.
  • Adolescenti jsou vysoce ovlivnitelní vrstevníky.
  • Adolescenti podceňují míru přijetí svými vrstevníky, mladí dospělí ji přeceňují.
  • Adolescenti jsou extrémně citliví na sociální vyloučení.
  • Adolescenti jsou zvýšeně citliví na emoce druhých lidí.
  • Adolescenti snáze riskují, častěji se projevují impulzivně a agresivně.
  • Adolescenti jsou častým objektem i pachatelem šikany (cca 1/3 je zároveň na obou stranách). Šikana se v tomto období znatelně rozmáhá. V poslední době je nejčastější kyberšikana.
  • Adolescenti často podléhají závislostem (alkohol, drogy, poruchy příjmu potravy), depresím.

Z toho vyplývá, že období adolescence je velmi bouřlivé, plné životních proměn a zvratů v chování i prožívání. Adolescenti, stejně jako děti v předškolním věku, si zasluhují naši pozornost, lásku, trpělivost. Potřebují naši laskavou důslednost, i když ji přijímají v tomto bouřlivém období jen velmi obtížně.

Programem nás provedl, s humorem a elegancí sobě vlastní, předseda výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti, PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Po skončení přednášky vystoupili s krátkými projevy zástupci dalších organizátorů: místopředsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy, doc.  PhDr. Eva Opravilová, CSc. a vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky, doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

S velkým potěšením jsme mohli přivítat, alespoň na dálku, předsedkyni výboru Asociace předškolní výchovy,  PhDr. Janu Kropáčkovou, Ph.D. Právě ona je po mnoho let organizační duší celé akce. Promluvila k nám prostřednictvím dálkového přenosu. Stejně jako v minulých letech, MUDr. Koukolík Janě tuto přednášku věnoval se slovy: „Jana Kropáčková je nejstatečnější člověk, jakého jsem kdy potkal“. S tím nelze nesouhlasit.

Děkujeme všem zúčastněným. Těšíme se na další setkání. Na viděnou v lednu 2021.

Za organizátory sepsala: Mgr. Hana Splavcová, místopředsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy