Pozvánka na konferenci OMEP

Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu a Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK pořádají konferenci „Děti‑cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“. Konference se koná 23. ledna 2020 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Podrobnosti najdete v přiloženém originálu pozvánky.