Odborná konference Školství 2022

Celodenní konference se uskutečnila 23. 9. 2021 v hotelu Olšanka Praha, pořadatelem byla Unie zaměstnaneckých svazů ČR a společnost EEZY ve spolupráci s MŠMT ČR. Hlavní témata odborného jednání:

  • Maturity, dopady pandemie na školství, financování v r. 2022.
  • Politická debata – Budoucnost českého školství.
  • Dopad distančního vzdělávání na žáky a učitele.
  • Politika odměňování zaměstnanců v kontextu nového financování RgŠ.
  • Nová úprava ochrany oznamovatelů (whistleblowing).
  • Změny sexuálního chování u mladé generace.

Pokračování textu Odborná konference Školství 2022

Podpora dětí-cizinců v mateřské škole

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s odlišným mateřským jazykem, došlo k úpravě právních předpisů, které zajišťují dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání podporu nad rámec podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení školského poradenského zařízení, tedy bez časové prodlevy a nutné kooperace rodiny dítěte, bez nutnosti o finanční podporu samostatně žádat. Nárok na financování skupiny pro jazykovou přípravu vyplývá z výkazů, které každá mateřská škola na začátku školního roku předkládá. Pokračování textu Podpora dětí-cizinců v mateřské škole