Orgány APV

Nejvyšším orgánem APV je schůze spolku. Schůzi spolku svolává výbor nejméně jednou do roka.

Výbor řídí činnost APV v době mezi zasedáními spolku.

Schválené
kropackoj
Jana Kropáčková
předsedkyně výboru
Schválené
Eva Opravilová
místopředsedkyně výboru
Schválené
Hana Splavcová
místopředsedkyně výboru
Schválené
Věra Borková
tajemnice
Schválené
Jaroslava Cardová
Schválené
Pavla Šandová
Schválené
Martin Čapek Adamec
správce webu

Kontrolním orgánem spolku je revizní komise, která kontroluje činnost výboru.

Schválené
Ludmila Šprachtová
Schválené
Zora Syslová
Schválené
Eliška Zapletalová