Správná hračka 2018

V roce 2018 přihlásilo 14 předkladatelů celkem
35 produktů. Porota na jednání dne 26. června 2018 udělila
právo užívat označení Správná hračka devíti předkladatelům pro 14 hraček a herních předmětů.
I pro tento ročník je charakteristický úspěch domácí produkce a je potěšitelné, že z anonymity vystupují také tvůrci – návrháři hraček.

Seznam vybraných hračenk naleznete v příloze.