Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 19. ledna 2018 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13.30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: O smyslu života

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem