Odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.


Detaily události


Téma přednášky s následnou diskuzí: O smyslu života

Přednáška se koná v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Studenti a zaměstnanci PedF UK (na základě předložení průkazu), členové APV
a ČPdS mají vstup zdarma, ostatní účastníci hradí poplatek 100 Kč.