Veřejná konzultace revidovaných RVP

Začátkem dubna byla spuštěna veřejná konzultace návrhu rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní a předškolní vzdělávání, která bude probíhat do 31. května 2024. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

K dispozici jsou webové stránky, kde naleznete nejen detailnější informace o předkládaných návrzích revizí z pohledu čtyř cílových skupin: rodiče, učitelé, odborníci ve vzdělávání, média, ale také si může prohlédnout samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.

https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

Budeme rádi za zpětnou vazbu (i za reakci na návrh RVP ZV – především 1.stupeň a provazbu mezi předškolním a základním vzděláváním) a další šíření odkazu

Změny ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele školy

Dne 25. května 2022 vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Je v ní zakotven nový způsob stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy a školského zařízení, a to s účinností od 1. 9. 2022. MŠMT k novele připravilo metodické materiály (ke stažení ve formátu PDF pomocí odkazu níže) a ve spolupráci s NPI webinář, který se konal 20. 5. 2022. Video je dostupné na YouTube pomocí odkazu https://youtu.be/vPmmtCMYMo4.

Konflikt na Ukrajině – tipy pro učitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V souvislosti s děním na Ukrajině se dostáváme do situací, které vyžadují z naší strany velkou dávku empatie, porozumění, zdravého rozumu a pohotovosti.

Asi nemusíme připomínat, že nejdůležitější je zachovat klid a pohodu v našich třídách, podporovat zdravé klima mezi dětmi a předcházet nepříjemným situacím. To od nás vyžaduje velkou profesní zdatnost i lidskost. Děti, které chodí do mateřské školy a jsou součástí ruské nebo ukrajinské komunity by neměly pociťovat ze strany ostatních nevoli, nebo dokonce odpor. Děti za nic nemůžou. Zpravidla i jejich rodiče, kteří se z různých důvodů rozhodli dlouhodobě pobývat v České republice, budou potřebovat naši podporu. Pokračování textu Konflikt na Ukrajině – tipy pro učitele

Nový metodický materiál o tělesném bezpečí a prevenci násilí pro MŠ

NESEHNUTÍ vydalo metodický materiál „Školka pro mě: jak si užít školku zábavně a citlivě 2“, který nabízí praktické návody na aktivity pokrývající téma tělesného bezpečí a prevence násilí. Více se o souboru materiálů můžete dozvědět zde a do materiálu nahlédnout.

Pokračování textu Nový metodický materiál o tělesném bezpečí a prevenci násilí pro MŠ