Veřejná konzultace revidovaných RVP

Začátkem dubna byla spuštěna veřejná konzultace návrhu rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní a předškolní vzdělávání, která bude probíhat do 31. května 2024. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

K dispozici jsou webové stránky, kde naleznete nejen detailnější informace o předkládaných návrzích revizí z pohledu čtyř cílových skupin: rodiče, učitelé, odborníci ve vzdělávání, média, ale také si může prohlédnout samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.

https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

Budeme rádi za zpětnou vazbu (i za reakci na návrh RVP ZV – především 1.stupeň a provazbu mezi předškolním a základním vzděláváním) a další šíření odkazu