Pozvánka na setkání s osobností 2024

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání s osobností, které pořádá Asociace předškolní výchovy ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti a Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK.

Přednáška prof. Radka Ptáčka s názvem „Co víme o výchově ve 21. století” shrnuje nejdůležitější poznatky o výchově, které přineslo 20. století, a prakticky propojuje moderní poznatky o mozku s tím, jak rozumět dětem a výchově.

Členové APV (se zaplaceným poplatkem za rok 2024), členové ČPdS a členové akademické obce PedF UK mají vstup zdarma, ostatní účastníci uhradí vstupné ve výši 100 Kč na místě.

Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na akci registrovat pomocí formuláře na adrese https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=laM1U3A3v0GxEVnvrgi_jSBLpaNo_cpOgWjG_JmoaEhURDIwWjhBNVpTWjg4T0RHVThDMzBSWEhXQy4u nejpozději do 22. ledna 2024 12:00.