Úprava stanov APV

Náhradní členská schůze, která se konala v úterý 29. 3. 2022, schválila změnu stanov APV. Změna se týká způsobu, jakým se svolává náhradní členská schůze, a také pevně zakotvuje možnost online konání členských schůzí. Nové stanovy jsou v úplném znění k dispozici na našich stránkách.