Konflikt na Ukrajině – tipy pro učitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V souvislosti s děním na Ukrajině se dostáváme do situací, které vyžadují z naší strany velkou dávku empatie, porozumění, zdravého rozumu a pohotovosti.

Asi nemusíme připomínat, že nejdůležitější je zachovat klid a pohodu v našich třídách, podporovat zdravé klima mezi dětmi a předcházet nepříjemným situacím. To od nás vyžaduje velkou profesní zdatnost i lidskost. Děti, které chodí do mateřské školy a jsou součástí ruské nebo ukrajinské komunity by neměly pociťovat ze strany ostatních nevoli, nebo dokonce odpor. Děti za nic nemůžou. Zpravidla i jejich rodiče, kteří se z různých důvodů rozhodli dlouhodobě pobývat v České republice, budou potřebovat naši podporu.

V ještě složitější situaci budou děti a jejich rodiny, které vstupují do naší země nyní, uchylují se k nám jako k partnerovi, který jim poskytne zázemí a alespoň v dosažitelné míře pocit bezpečí a jistoty.

Neziskové organizace mají připraveny podpůrné materiály, které nám mohou pomoci orientovat se v této problematice, najdeme v nich pravidla, zásady, nebo chcete-li radu, jak se se situací vyrovnat, jak dětem a jejich rodinám v běžném kontaktu co nejvíce prospět. Připravili jsme pro Vás odkazy alespoň na některé z nich.

Centrum Locika, které se primárně zaměřuje na pomoc dětem ohroženým násilím v rodině, má ve svých novinkách Desatero proti strachu, úzkosti a panice; Jak mluvit s dětmi o válce? Materiály lze stáhnout, vytisknout, jsou zde k dispozici také v ukrajinštině.

Ministerstvo vnitra vydalo tipy pro rozhovor s dětmi o současném dění, které připravila školní psycholožka Zlata Heřmánková.

Na webu Opatruj se, najdete informace, jak pečovat o vlastní duševní zdraví, otestovat svou psychickou odolnost, nebo i najít pomoc pro sebe a své blízké.

Linka bezpečí připravila tipy pro děti a rodiče související s obavami z války na Ukrajině. Kromě toho zde existují anonymní linky pro děti i rodiče. Najdete zde i odkazy na podcasty věnované zvládání psychických problémů dětí.