Nové stanovy a nový výbor APV

Dne 4. 11. 2016 proběhlo zasedání valné hromady asociace, na kterém byl zvolen nový výbor a schváleny nové stanovy. Výbor na svém zasedání zvolil novou předsedkyni PhDr. Janu Kropáčkovou, Ph.D., místopředsedkyně (doc. Opravilovou a mgr. Splavcovou) a tajemnici (mgr. Borkovou). Dosavadnímu výboru a odstupující předsedkyni doc. Opravilové děkujeme za dlouholetou práci pro APV.