Ocenění publikace doc. Opravilové a doc. Uhlířové

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi potěšením se s Vámi podělit o skutečnost, která nás může obohatit.

Naše dvě členky doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., a doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., které společně dlouhodobě publikují a zaměřují se na vývoj a historii české předškolní výchovy, vydaly v roce 2017 knihu Příběhy české mateřské školy I: Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948).

V roce 2020 prošla Univerzita Karlova mezinárodním auditem, který byl zaměřen na hodnocení jednotlivých vědních oblastí napříč univerzitou. (Tedy tak, že se hodnotily kvality a samozřejmě i publikace všech institucí a kateder, kde se rozvíjí daný vědní obor, např. vědní obor pedagogika.) Výstupem tohoto auditu byla mnohá kritická doporučení a konstatování, která mají v budoucnu napomoci zkvalitnění dané vědní oblasti z mezinárodní perspektivy.

V závěru tohoto auditu mezinárodní hodnotitelé uveřejnili seznam tří publikací, které označili jako „excelentní“. Mezi tyto 3 publikace je zařazen zmíněný text E. Opravilové a J. Uhlířové.

Je to potvrzením skutečnosti, že Asociace neinklinuje jen k prakticistnímu pojetí předškolní výchovy, ale jejím přínosem je také prohloubení teoretických poznatků.

Sepsala: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.