Aktuální otázky předškolního vzdělávání (2017)


Detaily události


Pořadatelé konference vychází ze závěrů úspěšné akce, která proběhla 7. a 8. října 2016 v rámci oslav 70. výročí založení fakulty. Jednalo se o celostátní konferenci Současné výzvy předškolního vzdělávání. Akce se zúčastnilo přes 180 účastníků, kteří projevili zájem o pokračování odborné diskuse především v souvislosti s novelou školského zákona. Cílem připravované konference je pokračování v odborné diskuzi k problematice povinného předškolní vzdělávání a vzdělávání dvouletých dětí.

V rámci konference proběhne tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, tentokrát na téma Časté neurovývojové poruchy

Registrace na konferenci

Bookings are no longer available for this event.