Seminář Aktuální situace v předškolním vzdělávání


Detaily události


Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy.

Diskusní okruhy
Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního.

Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).