Události v MŠ Sokolovská

Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy. Diskusní okruhy Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního. Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).