Seminář sekce výchovy řeči: Prevence stále aktuální


Detaily události


Na letošním setkání, věnované památce paní Vlastimily Kazdové, vystoupí jako hlavní lektorka paní Mgr. Helena Kolbábková z SPC pro vady řeči Brno.

Seminář se koná v budově NIDV Jihlava ,  Zborovská 3 , v učebně č. 1.