Předškolní vzdělávání optikou současnosti

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Na sklonku 20. století se v souvislosti se vznikem mezinárodní klasifikace ve vzdělávání ISCED, kterou přijalo UNESCO v roce 1999, nahradil pojem předškolní výchova pojmem předškolní vzdělávání. Znamená „uvedení dětí raného věku do prostředí školního typu“, ve kterém fungují „různé typy vzdělávacích programů, určené pro děti předškolního věku“ realizované ve státem financovaných  mateřských školách, začleněných do vzdělávací soustavy. Pokračování textu Předškolní vzdělávání optikou současnosti

Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 19. ledna 2018 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13.30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: O smyslu života

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Pozvánka na podzimí seminář APV

Zveme na tradiční podzimní setkání – odborný seminář na téma Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy.

Diskusní okruhy
Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního.

Na programu budou jednak připravené vstupní informace (zástupci MŠMT, NÚV, zřizovatelů, OSPOD a oslovené ředitelky mateřských škol) a jednak přihlášené.

Přihlašování je ještě možné na adrese asociacepv@seznam.cz

Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).

Pozvánka na seminář sekce výchovy řeči

Srdečně vás zveme na tradiční podzimní seminář, který se koná 29. 11. od 13 hodin v sále MŠ Nedvězská, Praha 10, spojení metrem A – Skalka nebo autobusy 177, 195, 138.

Téma: Hudební činnosti v logopedické prevenci a profylaxi

Lektorka: Milena Kmentová

Účastnický poplatek 130,- Kč

Prosíme, svou účast nahlaste na mail helena.fanturova@seznam.cz.

Stanovisko APV k zařazování dětí od dvou let do mateřské školy

V České republice dlouhodobě není koncepčně řešeno pojetí institucionální péče o děti raného věku. Rodiče mohou volit dobu čerpání rodičovské dovolené v rozmezí od dvou do čtyř let věku dítěte. Je dobře, pokud může rodina využívat delší období a sama poskytnout dítěti potřebné zázemí. Mnohé rodiny však z různých důvodů potřebují zajistit péči o dítě mladší tří let. Proto by měla být v dosahu vhodná instituce, která poskytne dětem a jejich rodinám kvalitní službu.

Pokračování textu Stanovisko APV k zařazování dětí od dvou let do mateřské školy

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se diskutovalo o povinném předškolním vzdělávání a o zařazování dvouletých dětí do mateřských škol

Ve dnech 13. a 14. ledna 2017 se konala na Pedagogické fakultě UK konference Aktuální otázky předškolního vzdělávání, zaměřená na dvě hlavní témata spojená s poslední novelizací školského zákona: přijímání dvouletých dětí do mateřských škol a povinné předškolní vzdělávání. Konference byla pořádána katedrou primární pedagogiky PedF UK, Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Záštitu jí poskytli ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., prorektorka Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., a děkan PedF UK prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Konferenci navštívilo přes 270 účastníků z řad akademických pracovníků, učitelek a ředitelek mateřských škol, zástupců orgánů státní správy a dalších zainteresovaných osob.

Pokračování textu Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se diskutovalo o povinném předškolním vzdělávání a o zařazování dvouletých dětí do mateřských škol

Pozvánka na konferenci Aktuální otázky předškolního vzdělávání 2017

Pedagogická fakulta UK, Asociace předškolní výchovy a Česká pedagogická společnost pořádají ve dnech 13. a 14. ledna 2017 konferenci Aktuální otázky předškolního vzdělávání.

Konference se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Program konference

Registrace