Dvouleté děti v MŠ

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Aktuální situace v mateřských školách dokazuje, že řada zařízení již dnes děti z této věkové kategorie přijímá, nejčastěji z důvodu nedostatku dětí starších ve spádové oblasti. Největším problémem, se kterým se tyto MŠ potýkají, nejsou ani tak materiální podmínky, jako spíše chybějící chůva či pomocná osoba. Další potíží bývá neinformovanost rodičů, kteří své dvouleté děti v dobré víře ponechávají v MŠ po celou její provozní dobu. Vyřešit se toto daří ředitelům MŠ vhodně volenými individuálními pohovory s rodiči ještě před samotným zápisem dítěte. Leckdy si tento krok rodiče rozmyslí, jakmile zjistí vývojová úskalí druhého roku věku, a s nimi spojená rizika při pobytu v instituci mimo rodinu.

Pokračování textu Dvouleté děti v MŠ

Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí, individuální vzdělávání v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, vzdělávání dětí mladších 3 let a nedostatek předškolních pedagogů, to jsou jen některé z aktuálních otázek, které zajímají mateřské školy teď a tady.

Neběhej a nemluv aneb kočárek a dudlík.

Většina zákonů a vyhlášek je dána mateřským školám na hraní. Pokračování textu Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání optikou současnosti

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Na sklonku 20. století se v souvislosti se vznikem mezinárodní klasifikace ve vzdělávání ISCED, kterou přijalo UNESCO v roce 1999, nahradil pojem předškolní výchova pojmem předškolní vzdělávání. Znamená „uvedení dětí raného věku do prostředí školního typu“, ve kterém fungují „různé typy vzdělávacích programů, určené pro děti předškolního věku“ realizované ve státem financovaných  mateřských školách, začleněných do vzdělávací soustavy. Pokračování textu Předškolní vzdělávání optikou současnosti