Změna financování škol od 1. 9. 2018

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Postup jednání profesních organizací s MŠMT  k reformě financování regionálního školství:

 1. Poukazovali jsme na nerovnost financování MŠ na základě krajských normativů, na rozdíly ve výši normativů mezi jednotlivými kraji, mezi velikostí a strukturou jednotlivých MŠ.
 2. Požadovali jsme snížení  počtu hodin přímé pedagogické činnosti ředitelů MŠ – nařízení vlády 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 3. Jednali jsme o návrhu na vymezení typových pozic nepedagogických pracovníků od r. 2016
  • zařazeno celkem osm pozic
  • zařazení do platových tříd 1–12
  • přepočítáno na třídu MŠ

  Z čeho jsme vycházeli:

  • specifika školy
  • ředitelství školy
  • samostatná pracoviště
  • počet tříd

  Na základě daného vzorce a korekcí jsme zpracovali návrh, který úplně nepokryl požadavky MŠ na pozice nepedagogických pracovníků, přesto došlo k navýšení jejich počtů.

 4. Návrh počtu hodin přímé pedagogické činnosti na třídu mateřské školy, nyní hodnota Phmax

Toto bude základem pro financování  mateřských škol v souladu s přijatou novelou školského zákona. Poslední jednání dne 23. 11. 2017.

PaedDr. Věra Jakoubková (Společnost pro předškolní výchovu)