Zpráva z podzimního semináře Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Seminář se konal 24. 11. 2017 v prostorách FMŠ Sokolovská 181, Praha 8.

Úvodní referáty

Diskuze

V podnětné a živé diskusi vystoupili členové Asociace a hosté.

Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ Gagarinova, Praha 6 – Suchdol, upozornil na několik závažných problémů, které vznikají se zavedením povinné docházky pětiletých. Především nejsou vymezeny vztahy mezi zřizovateli, školami a OSPOD. Jako ředitel MŠ odmítá přijmout povinnost kontaktovat a shánět rodiče dětí, kteří se nedostavili k zápisu. (Konkrétní zkušenosti uvedla také Mgr. Pavla Kicková). K problematice přijímání dvouletých dětí připomněl potřebu citlivé spolupráce s rodiči, kterým chybějí potřebné informace a často podléhají mediálním tlakům.

V diskusi vystoupily se svými zkušenostmi učitelky, které již s dvouletými pracují (např. soukromá mateřská  škola, nově zřízené třídy pro dvouleté). Konstatovaly, že problém vyžaduje mimořádné nasazení a splnění celé řady podmínek.
Všeobecně bylo konstatováno, že i do budoucna není začlenění dvouletých do mateřské školy vhodné. Jak připomněla Mgr. Ivana Šircová, Ph.D., i když rodina i mateřská škola za mimořádného nasazení situaci zvládnou a konstatují, že se dítě s náročnou situací vyrovnalo, není zřejmé, za jakou cenu toho bylo dosaženo. Nevíme, jak se dítě cítilo a co prožívalo, nebo zda se některé problémy neobjeví až později (viz narůstající problémy v socializaci a komunikaci).

Dr.Věra Jakoubková ze Společnosti pro předškolní výchovu informovala o připravovaných změnách ve financování mateřských škol a představila první verzi dosud neschváleného návrhu.

Problematice povinného vzdělávání i přijímání dvouletých je nutno i nadále věnovat pozornost. Asociace by v budoucnu měla připravit i setkání k monitorováni stavu, výměně a zhodnocení zkušeností a iniciovat hledání cest k odpovídajícímu a odpovědnému řešení

doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.