Zpráva z podzimního semináře Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Seminář se konal 24. 11. 2017 v prostorách FMŠ Sokolovská 181, Praha 8.

Úvodní referáty

Pokračování textu Zpráva z podzimního semináře Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Dvouleté děti v MŠ

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Aktuální situace v mateřských školách dokazuje, že řada zařízení již dnes děti z této věkové kategorie přijímá, nejčastěji z důvodu nedostatku dětí starších ve spádové oblasti. Největším problémem, se kterým se tyto MŠ potýkají, nejsou ani tak materiální podmínky, jako spíše chybějící chůva či pomocná osoba. Další potíží bývá neinformovanost rodičů, kteří své dvouleté děti v dobré víře ponechávají v MŠ po celou její provozní dobu. Vyřešit se toto daří ředitelům MŠ vhodně volenými individuálními pohovory s rodiči ještě před samotným zápisem dítěte. Leckdy si tento krok rodiče rozmyslí, jakmile zjistí vývojová úskalí druhého roku věku, a s nimi spojená rizika při pobytu v instituci mimo rodinu.

Pokračování textu Dvouleté děti v MŠ

Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí, individuální vzdělávání v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, vzdělávání dětí mladších 3 let a nedostatek předškolních pedagogů, to jsou jen některé z aktuálních otázek, které zajímají mateřské školy teď a tady.

Neběhej a nemluv aneb kočárek a dudlík.

Většina zákonů a vyhlášek je dána mateřským školám na hraní. Pokračování textu Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání optikou současnosti

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Na sklonku 20. století se v souvislosti se vznikem mezinárodní klasifikace ve vzdělávání ISCED, kterou přijalo UNESCO v roce 1999, nahradil pojem předškolní výchova pojmem předškolní vzdělávání. Znamená „uvedení dětí raného věku do prostředí školního typu“, ve kterém fungují „různé typy vzdělávacích programů, určené pro děti předškolního věku“ realizované ve státem financovaných  mateřských školách, začleněných do vzdělávací soustavy. Pokračování textu Předškolní vzdělávání optikou současnosti

Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 19. ledna 2018 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13.30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: O smyslu života

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Pozvánka na podzimí seminář APV

Zveme na tradiční podzimní setkání – odborný seminář na téma Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy.

Diskusní okruhy
Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního.

Na programu budou jednak připravené vstupní informace (zástupci MŠMT, NÚV, zřizovatelů, OSPOD a oslovené ředitelky mateřských škol) a jednak přihlášené.

Přihlašování je ještě možné na adrese asociacepv@seznam.cz

Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).