Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná
v pátek 17. ledna 2020 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
od 14.00 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: Adolescence

Adolescence je různě dlouhé období přechodu z dětství do rané dospělosti. V průběhu adolescence se dostavuje lidská osobnost. Vyzrává takzvaný sociální mozek. Obojímu odpovídá rozsáhlá přestavba neuronových sítí mozku. Adolescence je riskantní vývojové období.

Adolescenty ohrožuje nízký socioekonomický status (bída), důsledky časného stresu z raného dětství (všechny typy nejistého stylu vazby), debilizace zejména ve směru psychosexuálního vyzrávání, alkohol, z drog zejména konopí, závislost na internetu a sociálních sítích.

Úroveň vzdělání patnáctiletých v České republice v průběhu pravidelných pětiletých mezinárodních kontrol (Programme for International Student Assessment, PISA 2000–2015) klesala.

Patologickými jevy jsou poruchy příjmu potravy, deprese, schizofrenie a porucha chování.

Studenti a zaměstnanci UK (na základě předložení průkazu), členové APV a ČPdS mají vstup zdarma, ostatní účastníci hradí poplatek 100 Kč. Nepředpokládáme nutnost zasílat přihlášku.