Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 19. ledna 2018 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13.30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: O smyslu života

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Pozvánka na podzimí seminář APV

Zveme na tradiční podzimní setkání – odborný seminář na téma Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Záměrem semináře je aktivovat členskou základnu spolu s širší odbornou veřejností k diskusi o dopadu nových zákonných úprav  a výměna zkušeností se zavedením povinné docházky pětiletých do mateřské školy.

Diskusní okruhy
Úloha mateřské školy při realizaci povinné docházky z hlediska koncepčního,  obsahového, metodického, organizačního, provozního a legislativního.

Na programu budou jednak připravené vstupní informace (zástupci MŠMT, NÚV, zřizovatelů, OSPOD a oslovené ředitelky mateřských škol) a jednak přihlášené.

Přihlašování je ještě možné na adrese asociacepv@seznam.cz

Vstup pro členy APV zdarma (ostatní  50 Kč).

Pozvánka na seminář sekce výchovy řeči

Srdečně vás zveme na tradiční podzimní seminář, který se koná 29. 11. od 13 hodin v sále MŠ Nedvězská, Praha 10, spojení metrem A – Skalka nebo autobusy 177, 195, 138.

Téma: Hudební činnosti v logopedické prevenci a profylaxi

Lektorka: Milena Kmentová

Účastnický poplatek 130,- Kč

Prosíme, svou účast nahlaste na mail helena.fanturova@seznam.cz.