Zpráva z tradičního setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem letos netradičně online

V pátek 15. ledna se uskutečnilo 21. odborné setkání s osobností z oblasti neuropatologie, MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. na téma: AMOS, aneb o čem jsme si v minulých letech povídali: co může pedagogům všech stupňů dát současná neurověda. Pokračování textu Zpráva z tradičního setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem letos netradičně online

Pozvánka na online setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná tentokrát online v pátek 15. ledna 2021 od 14:00 hod.

Přednáška s názvem „AMOS“ shrnuje všechno, o čem jsme si v minulých letech povídali: co může pedagogům všech stupňů dát současná neurověda.

Prosíme o včasnou registraci, nejpozději do 11. ledna 2021 12:00 prostřednictvím formuláře MS Forms přístupného z adresy: https://asociacepv.cz/koukolik-2021

Odkaz pro přístup bude registrovaným účastníkům zaslán e‑mailem v několikadenním předstihu před zahájením vysílání.

Pozvánka na konferenci Bezstarostné roky? Kroky a krůčky (před)školáka do lavice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o zajímavé akci, která se uskuteční 12. 5 2020 v Brně a následně 26. 5. 2020 v Praze.

Konference s názvem Bezstarostné roky? Kroky a krůčky (před)školáka do lavice, nabízí velmi zajímavé téma. Zejména první přednášející, MUDr. Martin Jan Stránský, je pro mne osobně velkým lákadlem. Pokud Vás také zajímá dítě předškolního věku, vliv technologií na jeho zdravý vývoj a další aspekty přechodu z mateřské školy k povinné školní docházce, můžeme se zde potkat.

Více informací a přihlášky zde.

Za výbor APV, Hana Splavcová

Zpráva z odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem

Dne 17. 1. 2020 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konalo tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem. Na organizaci akce se stejně jako v minulých letech podíleli: Asociace předškolní výchovy, pražská pobočka České pedagogické společnosti a katedra preprimární a primární pedagogiky UK v Praze.

Pokračování textu Zpráva z odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem

Pozvánka na konferenci OMEP

Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu a Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK pořádají konferenci „Děti‑cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“. Konference se koná 23. ledna 2020 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Podrobnosti najdete v přiloženém originálu pozvánky.

Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

Ve dnech 13. a 14. května 2019 se, u příležitosti výročí 150 let od založení první mateřské školy, uskutečnila celonárodní konference s mezinárodní účastí s názvem: Jaká byla, je a bude česká mateřská škola. Cílem konference bylo objasnit příčiny a okolnosti vzniku české mateřské školy. Hledat odborné a společenské souvislosti vývoje institucionální předškolní výchovy – a to nejen v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Společně jsme reflektovali vývoj samotné instituce mateřské školy a hledali odpovědi na otázky, kam by mělo směřovat předškolní vzdělávání, jaké jsou současné problémy a výzvy, jak se odrážejí ve vývoji předškolního vzdělávání v zahraničí, jak na ně reaguje praxe a jakou oporu potřebuje předškolní vzdělávání ze strany odborníků.

Pokračování textu Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola