Pozvánka na konferenci OMEP

Český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu a Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK pořádají konferenci „Děti‑cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“. Konference se koná 23. ledna 2020 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Podrobnosti najdete v přiloženém originálu pozvánky.

Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

Ve dnech 13. a 14. května 2019 se, u příležitosti výročí 150 let od založení první mateřské školy, uskutečnila celonárodní konference s mezinárodní účastí s názvem: Jaká byla, je a bude česká mateřská škola. Cílem konference bylo objasnit příčiny a okolnosti vzniku české mateřské školy. Hledat odborné a společenské souvislosti vývoje institucionální předškolní výchovy – a to nejen v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Společně jsme reflektovali vývoj samotné instituce mateřské školy a hledali odpovědi na otázky, kam by mělo směřovat předškolní vzdělávání, jaké jsou současné problémy a výzvy, jak se odrážejí ve vývoji předškolního vzdělávání v zahraničí, jak na ně reaguje praxe a jakou oporu potřebuje předškolní vzdělávání ze strany odborníků.

Pokračování textu Zpráva z konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná
v pátek 17. ledna 2020 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
od 14.00 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: Adolescence

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Pozvánka na celostátní konferenci

Srdečně vás zveme na konferenci Jaká byla, je a bude česká mateřská škola pořádanou ke 150. výročí založení první české mateřské školy. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře do 5. května 2019.

Členové APV, kteří mají uhrazený členský poplatek na rok 2019, mají slevu 100 Kč z registračního poplatku (před vstupem do registračního formuláře se přihlašte na stránky).

Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 11. ledna 2019 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13:30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: Motivace a plánování

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem