Zpráva z tradičního setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem letos netradičně online

V pátek 15. ledna se uskutečnilo 21. odborné setkání s osobností z oblasti neuropatologie, MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. na téma: AMOS, aneb o čem jsme si v minulých letech povídali: co může pedagogům všech stupňů dát současná neurověda.

Setkání se neslo částečně v duchu tradice, částečně v nové podobě. Účastníky přivítala v aule Mgr. Hana Splavcová, na konci přednášky byl prostor pro odpovědi na otázky, závěrečné slovo a poděkování pronesla doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. Vzhledem k současné situaci bylo setkání poprvé online, aula se zaplnila jen virtuálně. Přesto byl o přednášku ohromný zájem.

Tradičně akci pořádají společně Asociace předškolní výchovy, Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti, a to v lednovém termínu, v aule pedagogické fakulty. Stálým a věrným odborníkem byl po celých dvacet let MUDr. František Koukolík, DrSc., který nás zasvěcoval do tajů neurovědy. Své přednášky dokázal vždy obohatit o aktuální témata, dával jim ohromný lidský nadhled a zároveň projevoval, a tím i v nás probouzel zaujetí, pokoru, úctu a lásku k člověku, lidstvu, vědě, poznání.

V loňském roce jsme avizovali změnu formátu, kdy napříště, od 21. ročníku, budeme zvát odborníky z různých oborů, aby nás obohatili o své poznatky z výzkumu i praxe. Bylo nám velkým potěšením, že se prvním z těchto odborníků stal opět František Koukolík. Tím otevřel novou éru odborných setkání a nutno podotknout, že svým vystoupením nasadil pomyslnou laťku velmi vysoko. Obsahem přednášky byla částečná retrospektiva minulých setkání, obohacená o nové poznatky a postřehy. Vrátili jsme se společně k tématu rodičovství a stylům vazby, připomněli si některé aspekty inteligence, rozměry temperamentu, význam empatie, uvědomili si nutnost využívání kritického myšlení s ohledem na současné možnosti informačních zdrojů. Jedním z témat bylo také srovnání rozdílu mezi biologickým pohlavím a genderem. Posledním tématem se stala moudrost, jako „vzácná a výlučně lidská osobní vlastnost“ (Jeste et al, 2010).

Zvukový záznam a prezentace budou po nutných úpravách dostupné na webech pořádajících organizací.

Jsme rádi, že se podařilo akci uskutečnit a nepřerušit tak nejdelší tradici popularizačních přednášek na půdě PedF UK. Těšíme se na setkání v roce 2022.

Sepsala: Mgr. Hana Splavcová