Veřejná konzultace revidovaných RVP

Začátkem dubna byla spuštěna veřejná konzultace návrhu rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní a předškolní vzdělávání, která bude probíhat do 31. května 2024. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

K dispozici jsou webové stránky, kde naleznete nejen detailnější informace o předkládaných návrzích revizí z pohledu čtyř cílových skupin: rodiče, učitelé, odborníci ve vzdělávání, média, ale také si může prohlédnout samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.

https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

Budeme rádi za zpětnou vazbu (i za reakci na návrh RVP ZV – především 1.stupeň a provazbu mezi předškolním a základním vzděláváním) a další šíření odkazu

Co víme o výchově ve 21. století

V pátek 26. 1. 2024 proběhlo tradiční setkání s osobností, tentokrát s prof. PhDr. et PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D.

Radek Ptáček je klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a profesor lékařské psychologie. Odborně se zabývá kromě jiného psychologií dítěte a forenzní psychologií. Věnuje se též vzdělávání lékařůsoudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře pátečního odpoledne. Slova pana profesora účastníky motivovala k přemýšlení, ohlédnutí i zamyšlení nad vlastním chováním, lze z nich čerpat inspiraci pro svůj osobní i pracovní život.

Pokračování textu Co víme o výchově ve 21. století

Pozvánka na III. mezinárodní workshop – Inovace ve vzdělávání v mateřských školách

Dne: 30.05.2023, od 14:00 hodin

Místo konání: Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu ul. Markowicka 17

Dovolujeme si Vás pozvat na inspirativní setkání s akademickými pracovníky a studenty Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi, akademickými pracovníky Ostravské univerzity, členy Raciborské regionální skupiny Polského sdružení animátorů pedagogiky C. Freineta a pracovníky Arboreta Moravské brány v Raciborzi. Srdečně zveme ředitelky a učitelky mateřských škol.

Pokračování textu Pozvánka na III. mezinárodní workshop – Inovace ve vzdělávání v mateřských školách