Nové stanovy a nový výbor APV

Dne 4. 11. 2016 proběhlo zasedání valné hromady asociace, na kterém byl zvolen nový výbor a schváleny nové stanovy. Výbor na svém zasedání zvolil novou předsedkyni PhDr. Janu Kropáčkovou, Ph.D., místopředsedkyně (doc. Opravilovou a mgr. Splavcovou) a tajemnici (mgr. Borkovou). Dosavadnímu výboru a odstupující předsedkyni doc. Opravilové děkujeme za dlouholetou práci pro APV.

Ohlédnutí za konferencí současné výzvy předškolního vzdělávání

Na začátku akademického roku proběhla dvoudenní konference k problematice předškolního vzdělávání, kterou organizovala katedra primární pedagogiky ve spolupráci s Asociací předškolní výchovy a Českou pedagogickou společností. Konference se konala na počest 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK, pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Pokračování textu Ohlédnutí za konferencí současné výzvy předškolního vzdělávání

Prohlášení SKAV k vládnímu záměru zavést povinné předškolní vzdělávání

My, členské organizace SKAV1,vyjadřujeme tímto nesouhlas s vládním záměrem2 zavést v ČR povinné předškolní vzdělávání v podobě, jak ji navrhuje novela školského zákona,projednávaná v těchto dnech Parlamentem ČR. Cílem navrhované úpravy je přivést do procesu předškolního vzdělávání děti ze sociálně znevýhodněných rodin a tím zlepšit jejich výsledky v dalším procesu vzdělávání. Pokračování textu Prohlášení SKAV k vládnímu záměru zavést povinné předškolní vzdělávání