Ohlédnutí za konferencí současné výzvy předškolního vzdělávání

Na začátku akademického roku proběhla dvoudenní konference k problematice předškolního vzdělávání, kterou organizovala katedra primární pedagogiky ve spolupráci s Asociací předškolní výchovy a Českou pedagogickou společností. Konference se konala na počest 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK, pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.Konference byla věnována aktuálním otázkám povinného předškolního vzdělávání, inkluzi a problematice zařazování dvouletých dětí do mateřských škol. Byla určena nejen pro akademické pracovníky a studenty, ale především pro učitelky a ředitelky mateřských škol.

Cílem konference bylo zaměřit se na aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona, ale také provést reflexi dosavadního vývoje přípravy učitelek mateřských škol a otevřít širší diskuzi v souvislosti s trojkolejností v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol (možnost získání vzdělání na SŠ, VOŠ, VŠ).

Konference měla tři části, v pátek 7. října zazněly plenární referáty zvaných odborníků s následnou odbornou diskuzí.

Součástí dvoudenní konference bylo vedle plenárních referátů i jednání v odborných sekcích a setkání absolventů studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Konference se zúčastnilo celkem 182 účastníků a v sobotních diskuzích pokračovalo 121 účastníků.

Další informace o konferenci včetně materiálů ke stažení naleznete na stránkách Pedagogické fakulty UK.