Tradiční setkání s osobností – prof. Ptáček: Co víme o výchově ve 21. století


Detaily události


Přednáška shrnuje nejdůležitější poznatky o výchově, které přineslo 20. století, a prakticky propojuje moderní poznatky o mozku s tím, jak rozumět dětem a výchově.