Kategorie události: Interní akce APV

Pozvánka byla rozeslána všem členům na e-mailovou adresu, pokud jste ji neobdrželi, zkontrolujte si složku nevyžádané pošty, případně se na nás obraťte e-mailem na adrese info@asociacepv.cz.