Členská schůze (volební)


Detaily události


Členská schůze se bude se konat 2. 12. 2021 v čase 16:00–17:30 online v prostředí MS Teams. Členům byla pozvánka rozeslána e-mailem. Na programu bude zejména volba členů výboru a kontrolní komise.