Pozvánka na setkání s dr. Koukolíkem (2022)

Srdečně zveme členy Asociace předškolní výchovy i další příznivce na tradiční odborné setkání s osobností, které se koná v pátek 14. ledna 2022 od 13:00 online.

MUDr. František Koukolík, DrSc.: Maminky, tátové a děti

První a další těhotenství mateřský mozek přestavují. Mateřský mozek rychle odpovídá na signály nejmenších dětí. Odpověď je tím kvalitnější, čím je přestavba mateřského mozku mohutnější. S mohutností přestavby klesá pravděpodobnost nejisté vazby mezi matkou a dítětem. Styl vazby totiž s námi jde celý život. Podobnou, jakou jsme měli vazbu s vlastní matkou nebo člověkem, jenž ji nahrazoval, máme se svými životními partnery a blízkými lidmi.

Tátové jsou pro optimální vývoj dětí významní podobně jako matky. V mozku mužů, kteří se stávají otci, probíhá podobně energická přestavba jako v mozku maminek.

Významná je synchronizace činnosti sociálního mozku obou rodičů v průběhu společné péče o dítě. Stres v raném dětství ohrožuje, někdy na celý další život.

Děti v době, kdy ještě nemluví, vědí velmi mnoho. Dokonale rozlišují kvalitu dotyků, stejně jako základní ontologické kategorie, tj. lidi, zvířata, rostliny, přírodní a umělé objekty. Rychle se vyvíjí emotivita a nastupuje vývoj sebeuvědomování. Vyvíjí se morální rozhodování.

Přednáška proběhne online v prostředí MS Teams, prosíme o včasnou registraci do 13. ledna 2022 do 12:00 přes odkaz https://asociacepv.cz/koukolik-2022.