Pozvánka na celostátní konferenci

Srdečně vás zveme na konferenci Jaká byla, je a bude česká mateřská škola pořádanou ke 150. výročí založení první české mateřské školy. Přihlašujte se pomocí registračního formuláře do 5. května 2019.

Členové APV, kteří mají uhrazený členský poplatek na rok 2019, mají slevu 100 Kč z registračního poplatku (před vstupem do registračního formuláře se přihlašte na stránky).

Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 11. ledna 2019 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13:30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: Motivace a plánování

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Ohlédnutí za tradičním odborným setkáním s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.

V pátek 19. ledna 2018 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy konalo 18. odborné setkání, které tradičně zorganizovala Asociace předškolní výchovy v úzké spolupráci s katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Pokračování textu Ohlédnutí za tradičním odborným setkáním s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.