Česko! A jak dál?

V panelové diskusi vystoupili Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,  Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy, Bohumil Kartous ze společnosti EDUin, Zdeněk Jahoda a Daniel Pražák zastupovali praxi v základních školách. Akce se zúčastnili členové Poslanecké směmovny Parlamentu ČR, zástupci MŠMT a dalších organizací, mnoho akademiků, učitelů a ředitelů z praxe. Za Asociaci předškolní výchovy se akce zúčastnila Hana Splavcová.

Po úvodních příspěvcích panelistů a moderátorů se rozproudila debata s účastníky. Diskutovalo se zejména nad tématy existence a významu víceletých gymnázií, novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. a inkluze v praxi. Celou diskusí byla provázána příprava nové vzdělávací Strategie 2030+.

Záznam celé diskuze, úvodní video Deníku o překážkách rozvoje českého školství, fotogalerii a výsledky ankety o vzdělávání mezi veřejností najdete na webu www.ceskoajakdal.cz. Výstupy, které byly publikovány, můžete sdílet a podporovat také na: https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova/, https://twitter.com/UniKarlova.

Použité fotografie poskytla Univerzita Karlova.

Ministr školství Robert Plaga
Porektorka UK Radka Wildová
Diskuze ke vzdělávání v ČR