Členská schůze 2023 (2)


Detaily události


Program:

  1. úvodní slovo, prezence
  2. navýšení členského příspěvku (ke schválení)
  3. změna sídla spolku (ke schválení)
  4. informace o pořádaných webinářích
  5. informace z projektu DECODE
  6. příprava setkání s osobností 2024 (diskuze, případně schválení)
  7. informace o projektu Správná hračka
  8. informace o dalších aktivitách APV
  9. různé

(Pořadí jednotlivých bodů může být před začátkem schůze upraveno.)