Události

Pořadatelé konference vychází ze závěrů úspěšné akce, která proběhla 7. a 8. října 2016 v rámci oslav 70. výročí založení fakulty. Jednalo se o celostátní konferenci Současné výzvy předškolního vzdělávání. Akce se zúčastnilo přes 180 účastníků, kteří projevili zájem o pokračování odborné diskuse především v souvislosti s novelou školského zákona. Cílem připravované konference je pokračování v odborné diskuzi k problematice povinného předškolní vzdělávání a vzdělávání dvouletých … Pokračování textu Aktuální otázky předškolního vzdělávání (2017)